Techno Khallagh

آر اس اس فید

Types of usage

پلکان

پست الکترونیکی چاپ

ساخت پلکان بتنی با استفاده از  قالب فلزی روفیکس نسل اول

پلکان

اجرای پلکان بتنی مرکب شبیه به اجرای سقف (کف) بتنی مرکب است.  پس از قرار دادن روفیکس بر روی تیرهای شمشیریِ پله و خال جوش کردن دو سرآن بر روی بال تیرها و نصب برشگیر ها و شبکه میلگرد، بتن ریزی انجام  می­گیرد.  در این نوع پله، پوشش زیر بصورت سقف کاذب اغلب ضروری می باشد لیکن وزن مرده پله بمراتب نسبت به انواع دیگر پله ها کمتر می باشد.  چنانچه تمایلی برای اجرای پوشش زیرین نباشد، می توان روفیکس را در داخل دهانه تیرهای شمشیری (روی بال پایینی تیرها) نصب کرد و پس از نصب شبکه آرماتور بتن ریزی را بر روی آن انجام داد ولی توجه داشته باشید که این نوع پله دیگر به عنوان مرکب محسوب نمی­شود. در این حالت دیگر نیازی به پوشش زیر پله نیست و گچ کاری را به راحتی می توان پس از پاشیدن ضد زنگ به زیر روفیکس انجام داد.

pdfدانلود متن کامل

 
موقعیت شما در سایت : صفحه نخست انواع سقف، کف و پلکان بتنی پلکان