Techno Khallagh

آر اس اس فید

Types of usage

دیوارهای تقسیم کننده

پست الکترونیکی چاپ

دیوارهای جداکنندۀ درونی (تیغه، پارتیشن)

دیوارهای تقسیم کننده

متأسفانه، هنوز در بسیاری از ساختمان­هایی که در ایران ساخته می­شوند، هیچ گونه اتصالی بین دیوار و اسکلت در نظر گرفته نمی­شود. این گونه دیوارها در برابر نیروهای افقی زمین­لرزه سست بوده و احتمال واژگون شدن آنها بسیار زیاد می باشد. استفاده از روفیکس موجب یکپارچگی تیغه می­شود و هنگام زمین لرزه، بجای آنکه اجزای دیوار در اثر تکان­های وارده از یکدیگر جدا شوند و به زمین فرو ریزند، این گونه تیغه بصورت یک دیافراگم ( پرده) رفتار کرده، یکپارچگی و پایداری خود را در برابر شتابهای زمین­لرزه حفظ می­کند.

pdfدانلود متن کامل

 
موقعیت شما در سایت : صفحه نخست انواع دیوارهای بتنی دیوارهای تقسیم کننده