Techno Khallagh

آر اس اس فید

Types of usage

استخروانباشتگاه روی زمین

پست الکترونیکی چاپ

ساخت دیواره مخازن (انباشتگاه­های) بتنی مستقر (برپا شده) در روی زمین

استخروانباشتگاه روی زمین

بسیاری از انباشتگاه­های بتنی به شکل دایره هستند که قالب بتن برای آنها با توجه به قطر و عمق مخزن ساخته می­شود. ساخت این قالب­ها و همینطور بستن، بازکردن، جمع آوری و نگهداری آنها نیازمند نیروی انسانی، هزینه بالا و فضای کافی برای انبارکردن می­باشد.  چه بسا که با توجه به کمان دایره یک انباشتگاه، قالب آن تنها یک بار استفاده شود که در این صورت به سختی دارای توجیه اقتصادی خواهد بود. در اینجا نیز قالب روفیکس یک بار دیگر توانایی خود را به صورت چشمگیری نشان داده است. قالب­بندی انباشتگاه با روفیکس نیز مانند قالب­های فلزی متداول، دربَرگیرنده کارهایی مانند بستن قالب سطح درونی و همینطور سطح بیرونی انباشتگاه است. گاهی باید دیواره انباشتگاه تا بُلندای معینی از سطح زمین دارای ضخامت بیشتری باشد تا بتواند در برابر نیروی برآمده از فشار هیدرواستاتیک پایدار بماند. در این صورت روفیکس برای قالب­­بندی لایه بیرونی این بخش نیز به­کار خواهد آمد.  در این مقاله نقش قالب روفیکس در ساخت انباشتگاه های بتنی شرح داده می شود.

pdfدانلود متن کامل

 
موقعیت شما در سایت : صفحه نخست انواع دیوارهای بتنی استخروانباشتگاه روی زمین