Techno Khallagh

آر اس اس فید

Types of usage

درزهای اجرایی

پست الکترونیکی چاپ

ساخت درزهای اجرایی (Construction joints) با روفیکس (نسل اول)

درزهای اجرایی

 هنگام بتن ریزی¬های حجیم، ممکن است به دلیل عدم توانایی در رساندنِ مقدار بتنِ مورد نیاز و یا تنگیِ وقت در بتن ریزی، انجامِ عملیات بصورت یکجا امکان¬پذیر نباشد. ریختن بتن در چند نوبت دشواریهای خاصی را به همراه دارد که یکی از آنها، نبودنِ پیوستگی بینِ بتن تازه و بتن پیشین می باشد. سطوحی که پس از قالب¬بندی با قالب¬های متداول بوجود می¬آیند، بیشتر صاف و یکدست هستند. بنابراین، هنگامی که بتن-ریزی در دو و یا چند مرحله انجام بگیرد، سطوح اتصالِ بتن قبلی و بعدی با یکدیگر درگیریِ چندانی نخواهد داشت. در نتیجه، انتقال نیروها و تنش¬ها در محل تماس آنها به سختی میسر خواهد شد. به همین دلیل است که در طراحی سازه¬های بتنی، جای درزهای اجرایی را دور از جایی که تنشِ برشی در آن زیاد است( مانند تکیه¬گاهها) و معمولاً در جایی که لنگر خمشی بیشتر است انتخاب می¬کنند. در بتن ریزی های حجیم، سطوح درزهای اجرایی باید بصورت پلکانی ویا شکسته طراحی و ساخته شوند تا این سطوح بتوانند با یکدیگر درگیری مناسبی داشته باشند. هنگام استفاده از قالبهای معمولی،گذراندنِ میلگردهای انتظار از میان قالب برای بدست آوردنِ پیوستگی آرماتورها بسیار دشوار است.  موقعی که از روفیکس برای قالب بندی درزهای اجرایی استفاده می¬شود، سه امتیاز برجستۀ این کالای ساختمانی به روشنی آشکار میشود.

pdfدانلود متن کامل

 
موقعیت شما در سایت : صفحه نخست بتن ریزی حجیم درزهای اجرایی